Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Sortseere og piratinstallationer er uønsket

For hver stikledning fordres ét medlemskab i fællesantennen. Tilslutningen gælder alene for den husstand med hvilken aftalen er indgået. Det er således ikke tilladt at videreføre signalet til andre. Hver bolig skal have sin egen stikledning fra skillelinien, der typisk er et skab ved skel, og skillelinien skal findes på et sted, fastlagt af Stofa, hvor service har adgang. Eventuel ved udleveret nøgle.

Enhver tilkobling skal derfor foregå via en aftale med bestyrelsen eller med Stofa, så en registrering af medlemskabet sikres.

Det er ikke tilladt at åbne skabene, hvor skillelinien findes. Man må ikke selv koble sig til eller fra ved skillelinien.

I forbindelse med udstykning i lejligheder skal boliginstallationen lægges om så det opfylder ovenstående.

Overtrædelse er at betragte som tyveri. Det kan resultere i en po­li­ti­an­mel­del­se og afbrydelse af stikledninger, hvorfra der er ulovligt installation, og der kan ventes krav om erstatning. Især når det er bestyrelsen eller ser­vi­ce­fir­ma­et der finder overtrædelsen. Men opdager du et problem her, så kontakt bestyrelsen så vi sammen kan finde en løsning og lovliggørelse.

Der fordres medlemskab i fællesantennen inden der tegnes abonnement hos Stofa.