Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Problemløsning

Definer problemet
Oplever du problemer med billede eller lyd, så er det vigtigt først at finde ud af hvori problemet består, og finde problemets omfang. Hvad virker, som det plejer, og hvor oplever du problemer. Findes problemet kun i forbindelse med en bestemt kanal, eller er det et generelt problem. Hvis du ikke kan modtage TV, er der da også et problem med radiomodtagelse. Har du flere apparater, eller flere stik, er problemet det samme der. Her gælder det om at få et godt overblik. Hvilke steder er der problemer og hvilke problemer, og hvilke steder er der ikke problemer.

Det er en stor hjælp når fejlmeldingen er fyldestgørende.

Næste fase i problemløsning er at indkredse fejlen nærmere. Man kan følge nogle metoder, som måske tilføjes her.

I processen med at indkredse fejlen opleves ofte, at det blot drejer sig om en indstilling eller en fejl, som man selv kan rette.

Undgå elektronisk støj
For at opnå en installation, som er lovligt og problemfri, skal støj ind- og udstråling ligge under et vist niveau. Støjfri installation sikres ved kun at bruge typegodkendte dåser, forstærker, fordelere, et godt kabel, samt ved at montere dette korrekt. Endvidere ved at lægge installationen, så den ikke kan beskadiges og så den ikke ligger op ad andet støjende udstyr. Antenneinstallation og el-installation skal frem­fø­res adskilt. Endelig skal man sikre sig at signalniveauet ligger indenfor den anbefalede styrke. Såvel for meget, som for lidt signal, kan hindre en stabil modtagelse, og / eller god billedkvalitet.

Service kan forsyne dig med godkendte dele, og kan måle din instal­la­tion igennem. Vælger du at lade servicefirmaet installere dit kabelnet, da sikres en korrekt udført støjfri in­stal­la­tion. Hos Erik Jepsen kan du også få de samme dele. - Se også www.stofa.dk/signal