Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Oplever du fejl på fællesantennen

Fejl og skader på fællesantennen anmeldes via telefonen til bestyrelsen.
Ved anmeldelse af signalfejl til support, bestyrelsen er ikke nødvendigvis mellemmand
Drejer det sig om signalfejl, da spørg altid først din nabo, om de har samme. Det giver et godt praj om, hvor fejlen ligger. Er du i tvivl om årsagen til fejlen ligger i dit udstyr, eller i fæl­les­an­ten­ne­an­læg­get, så må du også her gerne selv kontakte Kundeservice, lige­le­des hvis du skønner at årsagen ligger i transmissionen til vores anlæg.
Bestyrelsen skal dog orienteres også, hvis det er en skade eller fejl i anlægget, eller det er et fælles problem, som fx bør varsles.
Udfald af tv kanaler
Oplever du udfald af tv kanaler - check lige med naboens - og fejlmeld meget gerne selv til Kundeservice. Evt. via e-mail
Formanden vil også gerne med på en cc: - Så vi kan informere på hjemmesiden.
Det er også en god idé, inden du fejlmelder, at checke under Servicenyt om det er en kendt fejl.

Fejl i privatinstallationen
Skade på og fejl i egen stikledning og boliginstallationen er den enkeltes ansvar. Er du usikker på situationen, da hjælper bestyrelsen gerne til med at vurdere. Det ændrer dog ikke ved, at fællesantennen dækker ingen omkostninger i privatinstallationen.

Lynnedslag
Trods det at mast og hovedstation er forsvarligt jordforbundet kan der opstå kraftige induktionsspændinger, som kan skade an­ten­ne­an­læg­get og de tilsluttede apparater. Ligeledes kan lyn slå ned i kabel. Især hvor fremføringen er fri eller højt liggende.

Det opfordres til at man i videst muligt omfang tager sine for­holds­reg­ler. Derfor, når der er udsigt til lyn og torden, eller ved udrejse gennem længere tid: Fjern apparaternes stik fra lysnet og fra fællesantenneanlægget.