Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Manglende kontingentbetaling

Medlemskontingentet, er inkluderet i tv-pakke 1, 2 eller 3, samt i MitTv og i Bredbånd Only, dækker udgifter som foreningen har på vegne af medlemmet, derfor er det vigtigt, at man betaler sin kontingent.

Glemmes, eller undlades, at betale, da vil man modtage en ny opkrævning med tillagt rykkergebyr. Undlades at betale det skyldige beløb herefter, da afbrydes forbindelsen til fællesantennen.

Det skyldige beløb, med pålagt omkostninger hermed, kan endvidere overdrages til et inkassofirma.

Se også vedtægterne § 4 og 6

Hvor antenneforeningen har aftaler om samlet betaling for flere boliger, da er det også disse vi gør krav gældende overfor og i det tilfælde ikke det enkelte medlem.

Der kan også opstå fejl. Her beder vi dig om at kontakte foreningens kasserer. Her tænkes fx på en situation, hvor du ingen opkrævning har modtaget, men er medlem. Opkrævning af tv pakke 1, 2 eller 3, inklusiv medlemskontingentet, udsendes kvartalsvis forud. Her tænkes også på en situation, hvor du rettidigt har meldt dig ud af foreningen, men hvor du alligevel har modtaget en opkrævning af medlemskontingent.