Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Kontingent

Man ser ikke længere en afregning med foreningen for medlemskontingentet, fordi det fra kallenderåret 2015 blev inkluderet i hvad vi abonnerer på hos Stofa.

Tidligere afregnede vi med foreningen en gang årligt for grundpakken. Fra januar 2015 blev det ændret til at medlemskontingentet fremover var inkluderet i prisen for tv-pakken man abonnerer på hos Stofa, hvor man enten abonnerer på tv grundpakken / tv-pakke 1, tv-pakke 2 eller tv-pakke 3 og her afregner man kvartalsvis med Stofa.

Fra januar 2015 blev den opgive pris for tv-pakke 2 ændret til at det er inklusiv prisen for tv-pakke 1, og den opgivne pris for tv-pakke 3 er inklusiv prisen for tv-pakke 2. Hvad man ud over det tilvælger i ekstra TvPakker og i ekstra kanaler i FritValg afregnes fortsat som et tillæg.

I 2016 fik vi to overordnede alternativer til disse tre tv pakker, nemlig: 1) MitTv, en bland selv tv, uden en tv-pakke som udgangspunkt. 2) Bredbånd Only, en løsning med kun adgang til internet. I disse to ekstra valgmuligheder er medlemskontingentet ligeledes inkluderet i afregningen med Stofa.

Stofa fakturerer medlemmerne herfor kvartalsvis forud, evt. sammen med andre ydelser, som vore medlemmer endvidere har valgt at abonnere på. Herefter afregner Stofa med foreningen.

Er man tilmeldt betaling til Stofa via Nets (tidl. PBS), så spares at få pålagt et faktureringsgebyr fra Stofa.

Aftalen gælder for dig, som medlem i fællesantennen, og for din bolig. Det er ikke tilladt at dele installation med andre udenfor din bolig.

Kender du udbygningen Stofa WebTv To Go.

Opkrævningen viser flere poster, det skyldes bl.a. at Copy-Dan afgiften er uden moms.

År 2017 priser  kr./md.
Grundpakken: 172,- eller 
Tv-pakke 2: 385,- eller
Tv-pakke 3: 540,-  

Beløbene er inklusiv moms og der faktureres kvartalsvis forud. Kontingentet til Antenneforeningen Ølstykke Vest er inkluderet i disse priser, ligesom det også vil være ved MitTv, bland selv tv, uden valg af tv-pakke, eller ved kun bredbånd.

For øvrige priser henvises til information fra Stofa.

Leje- og andelsboliger, ejerlejligheder og lejlighedskompleks
Bor du til leje, så betaler du måske kontingentet via boliglejen. Her faktureres ejeren af boligen for grundpakken. Ønskes her tv-pakke 2 eller 3 da fakturerer Stofa den enkelte lejer for forskellen i prisen imellem grundpakken og den valgte tv-pakke. Tilsvarende forhold kan være gældende, hvor man har valgt at lade kontingentet indgå i fællesomkostninger, fx ved andelsboliger.

Manglende kontingentbetaling