Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Senest 14 dage før omdeles indkaldelsen, der end­vi­de­re indeholder dagsorden, bestyrelsens beretning, samt det reviderede regnskab.

Forslag til generalforsamlingen
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være skriftligt. Forslag fremsendes til formanden Herman Ransborg, Lærkevej 43, og skal være fremme senest en uge før ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Indsend væsentlige forslag tidligere, så en kopi kan vedlægges indkaldelsen. Fx forslag indeholdende væsentlige kon­tin­gent­for­høj­el­ser. Disse ønskes modtaget senest første uge i januar. Dermed sikrer du, at generalforsamlingen føler sig beslutningsdygtigt med hensyn til dit forslag.

Se også Vedtægter, hvor du blandt andet kan se rammerne for ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Afstemning ved brev, og ved fuldmagt, nævnes ikke i vedtægterne - Mød op, hvis du ønsker indflydelse.

Tidligere generalforsamlinger