Privatlivspolitik   

Opslagsinformation  ·  Servicenyt  ·  Debat

Forslag 2018

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling i 2018

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at bestyrelsen kan binde foreningen til en ny 5-årig aftale med Stofa i forbindelse med at Stofa og bestyrelsen planlægger opgradering af hele anlægget til Docsis 3.1. Planlægningen forventes påbegyndt i 2018 Q4.

Begrundelse
Vi skal have omlagt og udskiftet ret meget udstyr for at opgradere fra Docsis 3.0 til Docsis 3.1. Skulle det udføres efter regning, så ved vi endnu ikke om foreningens nuværende kassebeholdning ville kunne dække udgifterne. I et samtale, med Stofa i efteråret 2017, kom det frem, at vi kunne købe opgraderingen af Stofa ved blot at tegne en ny 5-årig samarbejdsaftale. Bestyrelsen anbefaler, at vi har denne mulighed på plads. Docsis 3.1 har, indenfor fællesantenneanlæg, været et varmt emne i flere år. Vi kan se nu, at man var for tidligt ude. Men både i Danmark og i andre lande går stort set alle og venter på at de nye produkter og priserne bliver modnet. Man tester og venter – og venter på høstet erfaring. Ingen vil være dem der skal lave det hele om igen indenfor de nærmeste år. Her har Stofa anbefalet at vi satser på at starte med vores planlægning i 2018 Q4.

Vores anlæg har været flot stabilt i flere år, men der er ingen tvivl om at Docsis 3.1 vil stille nye krav til alt, fx kabler og stik. Men går det nogenlunde som forventet så bliver en sådan opgradering en ny attraktiv styrke for vore forening og Antenneforeningen Ølstykke Vest bliver ikke 'slået af pinden' med overraskelser.


mvh / Bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne

- Ingen